Analizy rynku
dla inwestorów z Województwa
Zachodniopomorskiego

Obszar analiz

Instytut Studiów Regionalnych zajmuje się całą sferą aktywności człowieka we współczesnym Świecie. Pojęcie „Region” w  czasach Globalizacji staje się pojęciem względnym i tylko skala decyduje o tym czy badamy i opisujemy zjawiska związane z kwartałem, dzielnicą, wsią, miastem, państwem czy kontynentem.

Instytut działa w formule think tanku poświęcając się kształtowaniu wizji rozwoju naszej cywilizacji w perspektywie najbliższych dziesięcioleci poprzez tworzenie opracowań, analiz, animowanie debat publicznych, konferencji, warsztatów i szkoleń. Przyszłość wzmacnianie więzi pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną poprzez kreowanie nowych form współpracy oraz propagowanie odkryć naukowych.