Analizy rynku
dla inwestorów z Województwa
Zachodniopomorskiego

Analizy Raporty

  • Waterfront i polski rynek nieruchomości – perspektywy.
  • Brown, Blue and Green – Sustainable Development of Waterfront Brownfields.
  • Konstrukcja miast nadwodnych i portów.
  • Rozwiązania systemowe i sposoby wdrażania projektów waterfront na przykładzie wybranych miast.
  • Szczegółowe rozwiązania współczesne w budownictwie waterfront na przykładzie Gdańska, Tczewa, Szczecina i Wrocławia.
  • Tradycja i współczesność budownictwa w przestrzeni waterfront na świecie i w Polsce.
  • Tradycja życia nad wodą.
  • Usiądźmy przy mokrym stole.
  • Uwarunkowania i różnice w projektach rewitalizacyjnych.
  • Wodne miasta.